Leserbrev: Avhengig av eiendomsskatt

Da rådmannen i Moss la fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan, 5. november, gjorde han det klart at kommunen driver sin virksomhet 15-20 millioner for dyrt. Vi mangler altså 15-20 millioner i årlig inntekt for å dekke opp de utgiftene Ap, SV og RV har vedtatt å bruke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Da denne perioden startet, beskrev rådmannen at vi den gang drev ca 5 mill for dyrt. Ap, SV og RV har altså økt bruken av penger langt mer enn det vi har fått i inntekter, til tross for en rekordstor økning av eiendomsskatten. Disse partiene har altså gjort kommunen mer avhengig av eiendomsskatt.

Dette har vi i opposisjon påpekt hvert år, men det har altså ikke hjulpet. Inntekten av eiendomsskatten har vært mer enn dobbelt så høy som det behovet vi har hatt for å dekke inn det påløpte underskuddet fra tidligere. Venstre har støttet at det kan brukes eiendomsskatt til ekstraordinære tiltak som å dekke underskudd, men vi har samtidig advart mot et driftsnivå som gjør oss avhengige av den samme skatten.

Rådmannen sier han legger opp til en gjennomgang av alle sider av kommunens drift neste år. Det er tvingende nødvendig. Vi kan ikke fortsatt basere oss på å øke utgiftene ut over det de “ordinære” inntektene gir grunnlag for.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**