Vindmøllepark til havs

Vindmøllepark til havsVindmøllene til havs har et energipotensial som er fem ganger Norges totale kraftproduksjon. Samtidig kan vi unngå konfliktene rundt vindmølleparker på og i nærheten av land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi registrer at i løpet av noen korte uker har prisen på strøm doblet seg, og regjeringen kommer ikke på banen med gode tiltak for fornybar energi. Tirsdag stemte regjeringspartiene ned et forslag fra Venstre om havmøller. Med havmøller slå man to fluer i en smekk gjennom en kraftig økning i produksjonen av miljøvennlig fornybar energi, samtidig som dette ikke kommer i konflikt med reiseliv, kulturlandskap og dyreliv.
Nordland bør sette seg i føresetet for denne type utvikling
Norske industribedrifter og forskningsmiljøer er allerede i gang med utviklingen av havmøller. Nordland har en industri med lang og god erfaring knyttet til det maritime miljøet. Vi har også mye kraftkrevende industri sør i fylket og fylker sør for Nordland som har et sterkt økende kraftbehov. Nordland bør derfor se store industrielle muligheter i å ta aktivt tak i en havmølleproduksjon. Vi har kompetanse og investeringsmiljøer i fylket som er villige til å satse, men da må det gis et klart signal til Storting og regjering om at Nordland ønsker å gå i gang med dette.

Miljøvennlig og økonomisk riktig
Flytende havmøller kan plasseres i store anlegg langt utenfor synsvidde fra land og områder med sårbart dyreliv. Potensialet for produksjon av vindkraft med havmøller er enormt. Et anlegg med havmøller på om lag 100 kvadratkilometer i utstrekning vil gi en årsproduksjon på omtrent 4,5 TWh elektrisk kraft, eller nærmere fem prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge i dag. Venstre peker også på at fornybar energi fra havmøller kan bidra til elektrifisering offshore, og dermed en betydelig reduksjon av klimagassutslippene.

Tor Arne Solvoll
Fylkesleder
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**