21 Venstremedlemer tar på seg lokalpolitiske oppgåver

Her er lista over Venstremedlemer som er valt til viktige kommunale arbeidsoppgåver på vegner av Arendal bystyre. Venstre har funne fram til aktive medlemer som er villige til å ta på seg viktige oppgåver for Arendal bystyre i fire år framover. Vi legg vekt på å engasjere mange dyktige medlemer i kommunale verv, så kvar enkelt kan yte ein innsats. Lista under er pr. 14. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Anne Tørå Solsvik er medlem i driftsstyret, planutvalet, administrasjonsutvalet og oppvekstkomiteen. Ho er også valt som utsending til fylkesmøtet i KS (Kommunenes interesseorganisasjon) og varautsending for varaordførar Tormod Vågsnes til eiermøtet i Agder Energi.

Jan Kløvstad er valt som første varamedlem for fleirtalsgruppa til driftsstyret, planutvalet og administrasjonsutvalet, og er medlem av omsorgskomiteen og kommuneplanutvalet, og varamedlem til styret i Arendal byselskap og innvandrerrådet.

Til bystyret og komiteane er varamedlemer i rekkefølge Dega Abdi Aman, Lars Thoresen, Sanjin Salahovic, Anne Marit Tørå og Egil Børre Johnsen.

Andreas Koch

Foto: Venstre

Havnestyret: Andreas Koch er personleg varamedlem for havnestyreleiar Vigdis Thorbjørnsen, Arbeidarpartiet.

Anne Marit Tørå

Foto: Arendal Venstre

Agder Renovasjon, styret: Anne Marit Tørå er styremedlem, med Arbeidarpartiets Gjermund Bjørndahl Røysland som varamedlem. (Anne Marit Tørå er også valt som medlem av klageutvalet)

Lars Thoresen

Foto: Venstre

Agder Renovasjon, representantskapet: Lars Thoresen, med Marianne Fløistad som varamedlem.

Egil Børre Johnsen

Foto: Trygve Eriksen

Estetikkutvalget: Egil Børre Johnsen er medlem.

Arendal revisjonsdistrikt IKS: Torstein Andersen er personleg varamedlem for Arbeidarpartiets Anders Noddeland.

Skatteutvalget: Lilly Berland personleg varamedlem for Arbeidarpartiets Arild Borg.

Torstein Andersen

Foto: Venstre

Skattetakstnemnda, som mellom anna ser på eigedomsskatt: Torstein Andersen er medlem, med Aud Fossli som personleg varamedlem

Kommunal navnekomite: Kåre Thorsen er varamedlem.

Innvandrerrådet: Jan Kløvstad er personleg varamedlem for Torild Sullivan, Arbeidarpartiet.

Per Tore Woie

Foto: Venstre

Arendal boligbyggelag: Per Tore Woie varamedlem for KrFs Terje Eikin.

Samarbeidsutvalget Nedenes skole: Lars Thoresen, med KrFs Sigrid Narvesen som personleg varamedlem.

Samarbeidsutvalget Roligheden skole: Jon Ramsvatn personleg varamedlem for Høgres Linda Skjulestad.

Tor-Ivar Karlsen

Foto: Arendal Venstre

Aust-Agder Krisesenter: Tor-Ivar Karlsen varamedlem for Inger Sigridsnes, Arbeidarpartiet.

Marianne Fløistad

Foto: Arendal Venstre

Arendal og omegn sparekasse – forstanderskapet: Marianne Fløistad medlem av forstanderskapet med Aslak Heim Pedersen

Aslak Heim Pedersen

Foto: Venstre

som ein av fem varamedlemer.

Arendal Turistråd: Unni Ramsvatn personleg varamedlem for KrFs Terje Eikin.

Som nye bygningskyndige skjønnsmenn er Suljo Peskovic og

Odd Austarheim

Foto: Venstre

Odd Austarheim valt og som nye regnskapskyndige skjønnsmenn har Venstre fått valt Torgeir Engesland og Marianne Fløistad.

Aud Fossli er gjenvalgt som medlem i eldrerådet,

I kommuneplanutvalet er Lars Thoresen varamedlem for Jan Kløvstad.

Bo Wærenskiold

Foto: Venstre

Bo Wærenskjold er valt til styremedlem i Sør-norsk filmsenter, med

Amira R. Pedersen

Foto: Arendal Venstre

Amira Rizvanbegovic Pedersen som varamedlem.

Marianne Sigurdson Lyngvi

Foto: Venstre

Marianne S. Lyngvi er valt som varamedlem til styret i det nystarta Eydehavn Vekst AS.

Fred Engesæth er valt som medlem av tilsynsrådet for Skjærgårdsparken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**