Årsmøte i Grünerløkka Venstre

15. november kl. 18.00 avholdes årets årsmøte i Grünerløkka Venstre. Møtet finner sted på Venstres Hus i Møllergata 16.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Årsmøtet skal blant annet velge nytt styre, diskutere aktuelle politiske saker og planlegge virksomheten fremover. Odd Einar Dørum vil besøke møtet, og holde en innledning.

Nedenfor er innkallingen gjengitt, den er også sendt ut på e-post og i vanlig post til alle medlemmer.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRÜNERLØKKA VENSTRE

Det innkalles med dette til årsmøte:

Dato: Torsdag 15. november 2007
Tid: Kl.18.00 – 20.00
Sted: Møterom i 2. etg, Venstres Hus

Saker:

ÅM 01/07 KONSTITUERING

01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder, -referent, protokollunderskriver og evt. tellekorps

ÅM 02/07 AKTUELLE POLITISKE SAKER

02.01 Diskutere aktuelle politiske saker og behandle evt. forslag til uttalelser
02.02 Saker til Oslo Venstre (styret, bystyregruppen, hovedstyret, årsmøtet etc.)

ÅM 03/07 ÅRSMELDING

Behandle styrets og BU-gruppens årsmelding for 2007
Evaluering av valgkampen

ÅM 04/07 INNKOMNE FORSLAG

Forslag fra medlemmene må være bydelslaget ihende minst 5 dager før bydelsårsmøtet

ÅM 05/07 HOVEDRETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN

Jfr. Oslo Venstres virksomhetsplan 2006-09
05.01 Aksjonsuke i bydelen
05.02 Møter og aktiviteter i bydelen

ÅM 06/07 NOMINASJON OG VALG

06.01 Velge bydelslagsleder
06.02 Velge bydelslagsnestleder
06.03 Velge 1 – 3 styremedlemmer
06.04 Velge eventuelle varamedlemmer
06.05 Velge lokal valgkomite
06.06 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte februar 2008

ÅM 07/07 AVSLUTNING

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**