Årsmøte i Vestre Aker Venstre

20. november kl. 19.30 avholdes årets årsmøte i Vestre Aker Venstre. Møtet finner sted på Restauranthuset Jeppe på Vinderen, Slemdalsveien 70.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Årsmøtet skal blant annet velge nytt styre, diskutere aktuelle politiske saker og planlegge virksomheten fremover.

Nedenfor er innkallingen gjengitt, den er også sendt ut på e-post og i vanlig post til alle medlemmer.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VESTRE AKER VENSTRE

Det kalles med dette inn til årsmøte:
Dato: Tirsdag 20.11.2007
Tid: Kl. 19.30 — 21.30
Sted: Restauranthuset Jeppe på Vinderen, Slemdalsv. 70

Saker:

ÅM 01/07 KONSTITUERING

01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder, -referent, protokollunderskriver og evt. tellekorps

ÅM 02/07 AKTUELLE POLITISKE SAKER

02.01 Diskutere aktuelle politiske saker og behandle evt. forslag til uttalelser
02.02 Saker til Oslo Venstre (styret, bystyregruppen, hovedstyret, årsmøtet etc.)

ÅM 03/07 ÅRSMELDING

Behandle styrets (og BU-gruppens) årsmelding for 2007

ÅM 04/07 INNKOMNE FORSLAG

Forslag fra medlemmene må være bydelslaget ihende minst 5 dager før bydelsårsmøtet
Frist for innsending av forslag: 15. november

ÅM 05/07 HOVEDRETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN

Jfr. Oslo Venstres virksomhetsplan 2006-09 Ref: www.venstre.no/files/oslo/oslo/06hovedstyre/virkplan_oslov_200609.pdf
05.01 Aksjonsuke i bydelen
05.02 Møter og aktiviteter i bydelen

ÅM 06/07 NOMINASJON OG VALG

06.01 Velge styremedlemmer
06.02 Velge eventuelle varamedlemmer
06.03 Velge lokal valgkomité
06.04 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte februar 2008

ÅM 07/07 AVSLUTNING

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**