Aud Fossli blir gjenvalt til Eldrerådet

Valnemnda i Arendal bystyre har vedtatt å foreslå gjenvalg for Venstres Aud Fossli til kommunens eldreråd. Bystyret får innstillinga frå valgnemnda på møtet 15. november, og ei einstemmig valgnemnd står bak Aud Fossli. Aud har gjort eit stort arbeid som nestleiar i eldrerådet dei siste fire åra,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Aud Fossli

Foto: Venstre

og har solid erfaring både frå Venstrearbeid og mange andre viktige tillitsverv i idrett og organisasjonsliv i mange tiår. Ho er varamedlem til styret i Arendal Venstre og i komande fireårsperiode blir ho også varamedlem i skattetakstnemnda i Arendal kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**