Vil ha driftsstyrer i barnehagene

Grorud Venstre vil ha driftsstyrer i de kommunale barnehagene. Driftsstyrer vil øke barnehagenes pedagogiske selvstendighet, skape større rom for mangfold og gi foreldrene mer innsyn og innflytelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lille Sandal

Foto: Sandal

Siden ansvaret for barnehagene i Oslo ligger til bydelene kan hver bydel allerede i dag selv velge om de ønsker å innføre driftsstyrer. Derfor kan faktisk Grorud bydel innføre dette allerede nå. Driftsstyremodellen for barnehagene kan være den samme som for grunnskolene. I utgangspunktet blir hver barnehage da en selvstyrt enhet med et styre som har ansvar for planlegging og oppfølging innenfor en gitt budsjettramme.
Som for grunnskolene vil foreldrene, representanter for barnehagens ansatte og bydelens politikere være representert i driftsstyret. Ingen av disse har flertall.

Når det gjelder barnehager er fokuset nå stort sett på plasser. Det er nødvendig å jobbe for full barnehagedekning, men ikke tilstrekkelig. Vi må bli mer opptatt av kvalitet og innhold, noe vi i Grorud Venstre har sagt i disse spaltene lenge. Barnehagen er dagliglivet til 235 000 barn i alderen 0 – 6 år (2006-tall fra SSB).

Jeg er ganske sikker på at driftsstyrer kan heve kvaliteten og styrke det pedagogiske mangfoldet i barnehagene. Jeg tror den demokratiske styringen blir bedre, fordi kommunikasjonen mellom ansatte, lokalpolitikere og foreldre blir tettere. De som ikke jobber i barnehagen får større innsyn og kunnskap. Jeg er også sikker på at foreldrene får mer innflytelse over det hverdagstilbudet de har valgt for sine barn. Det synes jeg er viktig, for stort sett er foreldre de virkelige ekspertene på egne barn, skriver Linn Beate Kaald Thoresen, leder i Grorud Venstre i Akers avis / Groruddalen 14. november.

Forslaget om driftsstyrer i barnehager ble vedtatt på Grorud Venstres årsmøte 8. november, og er sendt til Oslo Venstre. Forslaget lød nøyaktig:

“Driftsstyrer i barnehagene

Grorud Venstre vil endre styringsstrukturen på barnehagene i Oslo.

For å øke barnehagenes pedagogiske selvstendighet og foreldrenes innsyn og innflytelse vil vi innføre driftsstyrer i barnehagene.
Modellen mener vi kan være den samme som for grunnskolene, slik at hver barnehage blir en selvstyrt enhet med et styre som har ansvar for planlegging og oppfølging innefor en gitt budsjettramme.
Som for grunnskolene vil det bli et styre, hvor både foreldre, barnehagens ansatte og bydelens politikere er representert.
En slik modell vil styrke både det pedagogiske mangfoldet, kvaliteten i innhold og drift, den demokratiske styringen og foreldrenes innflytelse”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**