Brev fra Tamburodden og Eidet Vel

Alle partia i Arendal har fått brev frå Tamburodden og Eidet Vel: “Med de forslag om utbygging som har versert i media den siste tiden, fant beboerne på Tamburodden og Eidet det fornuftig å opprette et Vel. Velet ble startet 1. november 2007, og det var stor enighet om at vi fortsatt vil beholde det gode nabolaget, og det gode bomiljøet som vi har. Velet står samlet, og vi vil arbeide for å ivareta alle beboernes interesser på best mulig måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Den 21. juni i år ble kommuneplanen for de kommende år vedtatt. I denne kommuneplanen presenteres planene for arealbruken i kommunen, og det har ikke fra noe hold blitt presentert planer om å omgjøre vårt boligområde til næringsareal. Den 26.oktober, kun fire måneder senere, presenterte Agderposten en plan for å omgjøre hele boligområdet på Tamburodden til kjøpesenter og badeland. Om denne planen skulle bli en realitet må 26 bolighus rives, og minst like mange tilgrensende boliger vil bli berørt. Dette er en uholdbar situasjon for oss alle.

Politikerne i Arendal kommune må snarest komme på banen for å avklare beboernes situasjon, slik at vi alle kan ha trygghet omkring våre hjem — noe som er en selvfølge i vårt samfunn!

Vi ber om at avklaringen må være tydelig!

Hilsen styret i Tamburodden og Eidet Vel

Torunn Lundberg Didriksen, Tlf. 92054617
Ragnar Wattø, Tlf. 90507230
Øystein Kristensen, Tlf. 92819247
Jon Yngvar Jensen, Tlf. 96236872
Rolf Kjensjord, Tlf. 90637216
Kari S. Wroldsen, Tlf. 92068254″

Og Venstres svar står på heimesida vår datert 8. november og under her. Les også kommentarartikkelen om David og Goliat i utbyggingssaker:

Beste helsing

Jan Kløvstad

Arendal Venstre om badeland

Arendal Venstre har diskutert Ole G. Otterslands planar om å utvide kjøpesenteret på Harebakken og bygge eit badeland på Tamburodden i forlenginga av kjøpesenteret, melder www.venstre.no. Bystyregruppa har hatt åpent møte med Venstremedlemene, og i tillegg drøfta spørsmålet både med folk som bur på Tamburodden og aktive samfunnsbyggarar under Frivillighetsdagen i Arendal kulturhus 3. november.

Nå ventar bystyregruppa på den formelle saksbehandlinga i ulike organ i bystyret.

Haldninga vår er at vi gjerne ser eit badeland i Arendal, men da plassert slik at det ikkje er nødvendig å ekspropriere bustadhus. Vi trur Myra/Bråstad, med spillvarme frå kunstisbanen og ein mogleg framtidig ishall pluss aktiv bruk på dagtid av skoleelevar er ein betre måte å plassere badeland på. Vi er også interessert i å sjå eit klimabudsjett for eit badeland.

Venstre ser absolutt at eit badeland tett inntil E18 vil vere ein magnet som kan få folk til å stoppe i Arendal, og vi ser ønska frå dei mange barnefamiliane som vil fryde seg i eit badeland. Men mange av dei som bur på Tamburodden har sagt klart nei til å selje heimane sine. Ekspropriasjon av privat eigedom er noe Venstre berre kan godta når det handlar om absolutt nødvendige fellesgoder og dei aller sterkaste felles samfunnsinteresser. Vi kan ikkje sjå at eit badeland er viktig nok for samfunnet til at eit badeland kan rettferdiggjere ekspropriasjon.

Om dei som bur på Tamburodden gjerne vil selje, vil Venstre vurdere badelandsdelen av den planen vi foreløpig berre kjenner frå media.

Kjøpesenterutviding
Når det gjeld ønsket om kraftig utviding av kjøpesenteret, er vi skeptiske også til det. Venstre vil styrke Arendal bysentrum, og vi vil sjå planar utanfor bysentrum i samanhang med vedtaka om kjøpesenterstopp utanfor bykjernene.

Konklusjonen vår er stor skepsis, og så ser vi fram til den formelle behandlinga. Alle som kjem med nye idear skal ha rett til å få dei prøvd og vurdert i demokratiske organ.

Anne Solsvik og Jan Kløvstad 8

Foto: Åsmund Aqissiaq Kløvstad

Anne Solsvik og Jan Kløvstad
bystyremedlemer for Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**