Ungdom, miljø og næring

Ungdom, miljø og næring er viktige satsningsomåder for fylkesrådet, sier fylkesråd for kultur Annikken Kjær Haraldsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Steinhytte

Foto: B.Aartun

– Vi opprettholder kvaliteten på tjenestetilbudet som fylkestinget har ansvaret for. Samtidig legges et grunnlag for nødvendig fornying og omstilling for å møte framtidas utfordringer, sier fylkesrådet i sine budsjettkommentarer.

Kultur får en økning på 4,6 millioner. Dette gir rom for satsninger på teater, museene, Midt-Norsk Filmsenter og en økt post for arrangementstøtte, samt gjennomføring av plan for profesjonell kunst.

I tillegg vil Nord-Trøndelag bli tospråklig fylkeskommune fra 1. januar 2008. Likeledes blir det avsatt midler til et program for utvikling av sørsamisk næring og kultur. Byggestart for Saemien Sijte sttes til 2008.

Les hele budsjettforslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**