Møter i nær fremtid

Medlem / styremøte mandag 26. november kl. 19.00
Årsmøte i Ringerike Venstre tirsdag 11. desember

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


MEDLEMS / STYREMØTE MANDAG 26. NOVEMBER
Avholdes på Rådhuset mandag 26. november kl. 19.00
Agenda: Saker som skal behandles blir det sendt ut dagsorden på senere.
Viktigste saken denne kvelden er: høring /behandling av budsjettet for Ringerike Kommune.

ÅRSMØTE I RINGERIKE VENSTRE TIRSDAG 11. DESEMBER
Innkalling til årsmøtet blir sendt ut i henhold til vedtekter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**