Styret for 2010 valde på årsmøtet 12. januar

Verv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Styret for 2010

Henry Jøsokbakke: (2010/ 2012) leiar

Solveig Katrin Dahlstrøm; (2010/2011) styremedlem

Magnar Storøy, (2010/2011) sekretær og nestleiar

Anna Aasmo, (2010/2011) kasserar

Oddrun Eidem Kleppe, (2010/2012) styremedlem

varafolk: Kjellaug Kvalsund.

Valnemnd: Katrin Dahlstrøm, Anna Aasmo og Henry Jøsokbakke

Utsendingar til fylkesårsmøte: Magnar Storøy og Kjellaug Kvalsund. Vara: Oddrun Eidem Kleppe

Val av revisor: Oddrun Eidem Kleppe

Val av nettansvarleg: Magnar Storøy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**