Ja, du er arrogant, Eldrup Hansen

Jeg mener at du er arrogant fordi du tror at du kan starte en debatt og avslutte den som du vil.
Ordene du brukte er blitt en del av en offentlig retorikk, en del av det offentlige språket og et symbol for noe som, etter min mening, i det skjulte tar den reelle friheten fra folk, skriver Sanjin Salahovic til Ap`s politiker Eldrup A. Hansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Som du skrev i ditt siste debattinnlegg, Eldrup Hansen, jeg synes det er for mange trygdede i Norge, at valgdeltakelsen i Arendal er for lav, og jeg oppfatter deg som arrogant. Det stemmer.

Men når du påstår å vite hva jeg vil bidra med i det samfunnet jeg nå er flyttet til, og at du vet hva jeg i fortsettelsen kommer til å skrive om, må du vel nærmest være allvitende eller synsk…

Sanjin Salahovic

Foto: Venstre

Altså, jeg vil bidra til at det blir færre trygdede i Norge og at valgdeltakelsen blir høyere. Det fordi jeg ser for meg et fremtidig samfunn som er bygd opp av glade og levende mennesker – ikke bare trygge. Jeg ser et samfunn som består av mennesker som kjemper for sin lykke, nyter sitt aktive forhold til livet og ikke føler hjelpeløshet i møte med et uoversiktlig byråkratisk system som opprettholdes og forvaltes av ofte herskesyke, udugelige og autoritære personer.

Jeg mener at du er arrogant fordi du tror at du kan starte en debatt og avslutte den som du vil.

Ordene du brukte er blitt en del av en offentlig retorikk, en del av det offentlige språket og et symbol for noe som, etter min mening, i det skjulte tar den reelle friheten fra folk. Med din argumentasjon fratar du folk friheten til å tvile på om det livet de lever, er akkurat det beste liv. Du tar fra folk friheten til å spørre seg selv om det er noe galt med oss hvis så mange mennesker, våre flinke og kloke medborgere, lever på trygd eller har psykiske vansker. Du tar fra folk friheten til å tenke, være kritiske, reflekterende og fornuftige.

Og du må gjerne kjempe for din idé, men du har ikke monopol på sannheten eller tankene til alle mennesker i Arendal og Norge. Og den idé du står for, blir stadig svakere med hver eneste ny trygdeproletar som faller utenfor samfunnet.

Men du må gi meg lov til å se på situasjonen med mine øyne. Jeg har stor respekt for deg fordi du er modig nok til å stå frem med dine tanker. Det jeg ikke har respekt for, er ditt hovmod og din nedlatende holdning til begrepet “kritikk” – en av de viktigste søylene som fornuften og demokratiet i et samfunn hviler på. En debatt om det kan ingen sette en stopper for.

Sanjin Salahovic

– varamedlem av bystyret og kontrollkomiteen –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**