Venstre vil snu utvikling på Hersleb

Venstre vil gjøre Hersleb skole til et kunnskapssenter. Slik skal både skolen og området rundt blir et attraktivt område.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Ronny og Kjell

Foto: Nils Skumvoll

TØYEN: — Vi har med Hersleb i budsjettforslaget for 2008, men dette handler ikke i først og fremst om penger. Vi kan allerede nå gjøre mange endringer innenfor de økonomiske rammene som finnes, sier nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret, Kjell Veivåg (V).
Venstre har stort fokus på Gamle Oslo i budsjettbehandlingen som pågår i bystyret i disse dager, og Hersleb skole vil være en av forhandlingskortene til Venstre.

Gode forutsetninger

12. desember skal budsjettet for Oslo kommune behandles i bystyret, og Venstre ønsker en opprustning av Gamle Oslo. Hersleb skole har per i dag store arealer til å ta i mot nye elever mener Kjell Veivåg, som tror en omstrukturering av skolen vil bidra til et løft for hele området.
— Jeg mener Hersleb skole har veldig gode forutsetninger for å bli løftet opp som et kunnskapssenter i Gamle Oslo, sier Veivåg, og viser til erfaringer gjort på fire skoler i Groruddalen, som har fått status som kunskapssenter.
Dette innebærer at skolen får ekstra ressurser til for eksempel å holde langåpen skole, tilby leksehjelp, aktiviteter og kultur, slik at skolen kan bidra til å samle nærmiljøet på en helt annen måte enn en vanlig skole.
— Jeg tror dette vil tiltrekke flere elever til skolen, som igjen vil gi flere lærere og flere økonomiske ressurser, sier Veivåg, som mener Hersleb trenger en snuoperasjon.

Minoritetsbakgrunn

Gran skole i Groruddalen ble kunnskapssenter ved skolestart i år, og har satset stort på å bruke annerledesheten ved skolen til en ressurs. Både ved Gran og ved Hersleb er det mange elever med minoritetsbakgrunn, og dette mener Veivåg kan brukes som en fordel, snarere enn en utfordring. Han ønsker imidlertid å overlate til skolen selv å utarbeide detaljer i et eventeuelt kunnskapssenter.
— Jeg skal være forsiktig med å si helt konkret hvordan Kunnskapssenteret Hersleb bør legges opp. Det er en oppgave for rektor, lærere og elevråd. Men Venstre vil nå ta denne saken opp i budsjettdiskusjonen med byrådet. Vi synes at det nå er Herslebs tur, sier Veivåg.
Budsjettbehandlingen i bystyret er en drakamp mellom ressurser, men da Gran skoles kunnskapssenter åpnet i august, sa øverste skolepolitiske sjef, byråd Torger Ødegaard (H) følgende.
— Dette er fantastisk. Jeg er blant dem som ønsker at barna mine skal gå på en åpen skole, sa byråden som er svært fornøyd med arbeidet og ikke minst framdriften for å få et kunnskapssenter klart til skolestart. Østkantavisa forsøkte å få en kommentar fra Hersleb skole, men lyktes ikke med dette før avisa gikk i trykken.

Les art. i Østkantavisa her

Tekst: Hege Bjørnsdatter Braaten
hege.braatenostkantavisa.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**