Mannsdominert eldreråd

Venstre, Rødt og Høyre utgjorde i valgnemda et mindre tall som gikk inn for bedre kjønnsfordeling i eldrerådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre tar saken inn til kontrollutvalget for å se om det politiske vedtaket i bystyre kan være lovstidig.

artikkel - eldreråd

artikkel – eldreråd
Foto: Avisa Nordland 20-11-2007

Eldrerådet i Bodø startet den nye perioden med å bryte kommuneloven. Kun 28.5 prosent av medlemmene er kvinner.

I går holdt de sitt første møte hvor de blant annet valgte nestleder og leder. Varamedlem Turid Høyersteen Holm er oppgitt over at Eldrerådet ble så mannsdominert.— Jeg synes vi skal følge loven. Vi har to politisk valgte medlemmer, og begge er menn. Men nå skal kontrollutvalget i kommunen se på saken, sier hun.

Skjenket kaffe.
Under det første møtet kunne hun som vara ikke gjøre annet enn å skjenke kaffe til de faste medlemmene. Men hun er fornøyd over at lederen ble en kvinne. — De fikk i alle fall inn Lillian Eck Hansen som leder. Det er bra, sier hun. Høyersteen Holm understreker at det ikke er eldrerådet som har sviktet kvinnene, men bystyret i Bodø. — Det er politikerne som sviktet. De valgte inn to menn til tross for innsigelsene under møtet, sier hun.

Horori og Spjell.
De to mennene hun snakker om er Ali Horori (SV) og Audun Spjell (Frp). Høyersteen Holm mener at minst en av dem burde vært byttet ut med en kvinnelig politiker, fordi at kommuneloven krever 40 prosent kvinneandel i eldrerådet og andre råd. Den nyvalgte lederen var på reise i India da hun ble valgt som leder, men nestleder Einar Brodersen er helt på linje med Høyersteen Holm når det gjelder kvinneandelen. — Det er forkastelig. Brukerrepresentantene i eldrerådet hadde på forhånd med to kvinner og tre menn i eldrerådet. Så klarer politikerne og velge to menn, sier han.

Leder i fire år.
Einar Brodersen var leder av eldrerådet i forrige fireårsperiode. De neste fire årene som nestleder ser han for seg nye utfordringer. — Utfordringene i den neste fireårsperioden er å få kjennskap til hva eldre vil ha i Bodø kommune, og derfra få gjort noe med ønskene deres, sier Brodersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**