Planutvalget: Utsatte vedtak om hyttefelt på Hagland

Planutvalget utsatte i sitt møte tirsdag vedtak om hyttefelt på Hagland. Planene om hyttefelt har møtt lokal motstand og også innsigelser fra fylkesmannen. Etter at planene er noe justert har fylkesmannen trukket sine innsigelser mens naboene mener at et positivt vedtak vil skje på feilaktig grunnlag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Etter forslag fra Venstre og Ap valgte planutvalget derfor å utsette behandlingen om regulering av hyttefelt og småbåthavn. Utvalget ønsker å foreta en befaring i området. Slik befaring har også skjedd tidligere. Da saken nå skal opp til endelig behandling, og flere av utvalgets medlemmer er nye denne perioden ønsket utvalget å foreta befaring på ny.

Venstres Tore Nilsen tok også opp situasjonen rundt branninspeksjoner i Haugesund. Innrapporterte tall viser at det foretas langt færre branninspeksjoner av såkalte A-objekter i Haugesund enn i landet forøvrig. Dette gjelder blant annet omsorgssentrene. Slike inspeksjoner er en vktig del av brannvernet.

Utvalget var enige om at det ønsket nærmere orientering om dette og sluttet seg til et forslag fra lederen om å be brannsjefen om en redegjørelse.

Saken om brakkerigg for gjestearbeidere ved Aibel på Risøy ble trukket fra sakskartet. Bakgrunnen for dette var feilaktige opplysninger fra tiltakshaver vedrørende naboprotester. I følge saksutredningen forelå det ingen naboinnsigelser, noe som ikke var korrekt. Saken ble derfor trukket fra sakskartet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**