Møter i Helse- og sosialkomitéen og Kultur- og oppvekstkomitéen

Førstkommende mandag og tirsdag er det møte i Helse- og sosialkomiteen og Kultur- og oppvekstkomiteen. Budsjettet for 2008 er den viktigste saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I begge komiteene er det forslag til budsjett for 2008 som er den dominerende saken. Bydelsadministrasjonens forslag til budsjett blir offentliggjort nå førstkommende fredag, og skal altså ha første behandling i komitémøtene mandag og tirsdag. Det er med andre ord veldig kort tid for komitémedlemmene å sette seg inn i budsjettet før komitémøtene. Budsjettet skal endelig vedtas på BU-møtet den 13. desember, mens bystyrets budsjett, som avgjør rammen til bydelen, skal vedtas den 12. desember. Det betyr at man har ett døgn på seg som BU-representant å tilpasse seg evt. endringer i rammen som kommer fra bystyrets vedtatte budsjett. Alle disse korte fristene gjør oss avhengige av å få innspill fra våre medlemmer, og bydelens befolkning generelt. Vi Nordre Aker Venstre forholder oss til programmet vi har gått til valg på, men er selvsagt åpne for alle innspill.

I tillegg til budsjettet skal Kultur- og oppvekstkomitéen innstille på hvilke satser for foreldrebetaling vi skal ha i bydelens barnehager, vel og merke kun for deltidsplasser. Heldagssatsene vedtas av bystyret. Komiteen skal også ta stilling til om det skal etableres et minnesmerke over Laila Schou Nilsen på Gransjordet.

Her finner du innkallingen til møtet i Helse- og sosialkomiteen på mandag: Innkalling og saksliste
Her finner du innkallingen til møtet i Kultur- og oppvekstkomiteen på tirsdag: Innkalling og saksliste

Begge møtene starter kl. 1800 i Bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 33, og er åpne for publikum. Velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**