Ringerike Venstre og Monicas utspill i sommer gir uttelling

Fylkesutvalget vedtok i dag etter forslag fra Ap, V, Sp og SV å utrede et “grenseløst” ungdomskort for kollektivtrafikk. Samtidig ble det vedtatt å vurdere å heise aldersgrensen for kortet til 25 år og å utvide ordningen til også å gjelde for studenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dette var et gledelig gjennomslag, sier fylkesvaraordfører og Venstres gruppeleder Runolv Stegane. Ringerike Venstre og Venstre i Buskerud hadde dette som en av sine kampsaker ved høstens valg.

RIngerike Venstre Monica Sik Holm

Foto: Roar Olsen

Etter utspillet fra Ringerike Venstre og deres ungdomsrepresentant Monica Sik Holm, uttalte Stegane:
– Det må bli slutt på at Liertunnellen og Sollihøgda setter bom for fornuften. Ungdomskortet er et miljøkort. Da blir det helt meningsløst å sette bom for bruk av kortet ved fylkesgrensa.”

Vedtaket i fylkesutvalget 21.11.:
"Muligheten for å utvide Ungdomskortet til også å gjelde nattbuss, regionbusser og på Bergensbanen utredes. I dette arbeidet vurderes muligheten for å utvide aldersgrensen opp til fylte 25 år. I tillegg utredes muligheten for å utvide dette til et "grenseløst" ungdomskort som skal kunne brukes på tvers av fylkesgrensene."

LES NESTE SAK FOR BEGYNNELSEN SOM STARTET PÅ HØNEFOSS RUTEBILSTASJON I SOMMER MED MEDIA OG POLITIKERE TILSTEDE.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**