Halvorsen negativ til idrettsdugnad

Venstres stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim stilte Kristin Halvorsen spørsmål om skattefritak for frivillige organisasjoner og heving av beløpsgrensen for disse. Bakgrunnen for spørsmålet var at Hinna Fotball måtte skatte av 300 000 kroner de hadde tjent på dugnadsjobbing for Viking.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

Kvassheim spurte Halvorsen om ikke beløpsgrensen for skattefritak burde heves, noe finansministeren ikke ønsket å gå inn for. Hun mente frivillige organisasjoner allerede hadde konkurransefortrinn ved beløpsgrensen på 140 000 og ønsket ikke å forsterke dette ytterligere.

På oppfølgingsspørsmål fra Gunnar Kvassheim svarte Halvorsen at hun kunne være villig til å se på andre måter å skape større åpning for denne typen inntekter uten at dette går utover skjermingen av næringsdrivende.

— Det var positivt, men jeg hadde håpet på et mer offensivt svar fra Halvorsen, sier Kvassheim til Stavanger Aftenblad. Han mener frivillige organisasjoner burde fått fritak fra beskatning av dugnadsarbeid og i det minste fått hevet grensen for fritak kraftig, gjerne til 500.000 kroner.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**