Jørgensen inn i KS

Nils J. Jørgensen fra Namsos ble fredag valgt inn i fylkesstyret i Kommunenes sentralforbund i Nord-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Nils Jørgen Jørgensen

Foto: Martin Hågensen

Nils Jørgensen bor i Namsos. Han er varaordfører i hjemkommunen og er inne i sin andre periode i kommunestyret. Han har også vært medlem av utvalg for tekniske saker i Namsos og vara til bygningsrådet. Jørgensen har vært leder av Ligningsnemnda i Namdal i 8 år, de fire siste år som leder.

Han er utdannet anleggingeniør fra Trondheim Tekniske skole og siviløkonom fra BI. Han er gift og har tre voksne barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**