Årsmøte i Ringerike Venstre tirsdag 11.12. kl. 19.00

Årsmøte i Ringerike Venstre avholdes i Ringerike Rådhus tirsdag 11. desember kl. 19.00.
Nyvalgt Fylkesvaraordfører Runolv Stegane forteller litt om hans daglige liv som heltidspolitiker.
Han vil gi oss et innblikk i spennende fylkespolitiske saker.
Les dagsorden på neste side.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dagsorden:

1. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Årsmelding 2007 ved leder Olav Relling
4. Regnskap 2007 ved Marianne Wethal
5. Innkommende forslag til behandling (må være sekretær i hende innen 6.desember)
6. Kontingent 2008.
7. Valg av nytt styre i Ringerike Venstre
Leder — Nestleder — Sekretær — Kasserer — Styremedlem — 1. vara — 2. vara – UV repr.
8. Valgkomité (2 personer)
9. Revisorer (2 personer)
10. Miljøpriskomité (2 personer)
11. Vara til fylkestyret
12. Valg av utsendinger til Buskerud Venstres årsmøte februar 2008
13. Orienteringer om årets kommune og fylkeskommunevalg ved Helge Stiksrud.
14. Eventuelt

Vi er så heldige at nyvalgte Fylkesvaraordfører Runolv Stegane kommer til vårt årsmøte for å fortelle litt om hans daglige liv som heltidspolitiker i Buskerud Fylke.

Det blir enkelt bevertning til årsmøtet.

Styret i Ringerike Venstre har i 2007 bestått av følgende:
Leder: Olav Relling
Nestleder: Helge Stiksrud
Sekretær: Roar Olsen
Kasserer: Marianne Wethal
Styremedlem: Frode Haugseth
Styremedlem: Unge Venstre representant Monica Sik Holm
1.vara: Ole-Gunnar Øhren

Revisorer: Per Stubbråten, Kjetil Sudgarden
Valgkomité: Kjetil Sudgarden, Øystein Lid Larsen
Miljøpriskomité: Ole-Gunnar Øhren, Kjetil Sudgarden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**