Intet nytt fra pengefronten

Terra glimret med sitt fravær da bystyret i Haugesund møtte til ekstraordinært bystyremøte for å bli orientert om situasjonen rundt kommunens obligasjonsinvesteringer i regi av kriserammede Terra. I stedet var det ordføreren og økonomisjefen som måtte fortelle om resultatløse forsøk på å få kontakt med selskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Mynter

Det var på forhånd klart at Terra ikke kom til å stille på møtet. Via SMS søndag kveld hadde selskapet opplyst at de ikke kom til Haugesund. Kommuneledelsen bestemte seg likevel for å gjennomføre møtet etter planen for å gi bystyrerepresentantene en orientering så langt som mulig.

Det som er klart er at kommunen nå har engasjert finansiell og juridisk ekspertise for å gjennomgå saken. Pareto Securities skal vurdere det finansielle, og advokatfirmaet Lund skal gjennomgå sakens juridiske sider. Dette arbeidet er allerede påbegynt, og man håper på avklaringer om ikke alt for lang tid.

Ordføreren karakteriserte det som oppsiktsvekkende at man ikke har klart å få Terra i tale siden den 19. november. På grunn av omplasseringer av de aktuelle meglerne i selkapet vet man ikke hvem som er kommunens kontaktpersoner i Terra. Det var en frustrert ordfører som slo fast at det var en oppsiktsvekkende kundebehandling fra meglerhusets side.

Venstre mener at det i denne fasen er viktig å konsentrere ressursene inn mot å avklare situasjonen. Vi trenger å få vite hvilke mulige konsekvenser dette kan få for kommunen og hvor store tap det eventuelt kan dreie seg om. Videre er det viktg å få avklart de juridiske ansvarsforhold, slik at man på rette tidspunkt kan rette eventuelle krav mot selger om det skulle være grunnlag for det.

I fortsettelsen er det viktig å ta en grundig debatt om og analyse av den administrative og politiske behandlingen av saken. Dette vil etter Venstres syn være en naturlig oppgave for Kontrollutvalget å forberede. Konklusjonene i denne debatten bør danne grunnlag for en gjennomgang og eventuell revisjon av finansreglement og strategi i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**