Nei til arveavgift på barndomshjem

Folk som har arvet bolig og eiendom de senere årene, har virkelig fått merke den kraftige verdiøkningen på pengepungen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kilde Nordlys

Dette har skapt store problemer og mange familier har rett og slett ikke hatt råd til å overta barndomshjemmet eller familiehytta. Det oppleves både sårt og urettferdig å måtte oppgi det som har vært familiens samlingssted kanskje i flere generasjoner.

Dette er bakgrunnen for at Høyre sammen med Venstre, i høstens budsjettbehandling vil foreslå å fjerne arveavgiften på familieeiendommer som tas i bruk av neste generasjon. Arveavgiften skal bare betales dersom boligen videreselges. Høyre mener også det bør settes grenser for hvor mange eiendommer som kan overdras, uten arveavgift.

Høyre har konstatert at boligprisene gjennomsnittlig har steget med 60 prosent de siste fire årene. Det er selvsagt positivt for alle som eier eiendom. Langt mer problematisk er det at bunnfradraget i arveavgiften ikke har økt i samme tempo.

Av Elisabeth Aspaker, stortingsrepresentant Høyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**