Møte i Arbeidsutvalget på onsdag

Møteaktiviteten er høy i Bydelsutvalget denne uken, og avsluttes med møte i Arbeidsutvalget på onsdag. I møtet skal blant annet bydelens innspill til kommunalplan for idrett og friluftsliv 2009-2020 behandles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Møtet finner sted i Bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 33 fra kl. 1700 onsdag 28. november, og er åpent for publikum.

I tillegg til at bydelens innspill til kommunalplan for idrett og friluftsliv 2009-2020 skal behandles, skal Arbeidsutvalget oppnevne politiske representanter til driftsstyrer, tilsynsutvalg og samarbeidsutvalg ved bydelens skoler, sykehjem/dagomsorg og barnehager. Kriteriesystemet for overføringer fra Oslo Kommune til bydelene, som snart skal ut på høring, skal også diskuteres.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**