Lappeteknikk eller politiske valg?

Den politiske samarbeidserklæringen til Ap, SV og Rødt i Grorud BU viser stor vilje til å administrere og knapt vilje til å gi rom for fri nyskaping og rik meningsdannelse, skriver Linn Beate Kaald Thoresen, bydelslagsleder i Grorud Venstre i Akers Avis Groruddalen 26. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Linn Beate Kaald Thoresen

Foto: Reidar Lerdal

Groruddalen utgjør et velferdssamfunn, hvor svært mange mennesker har det veldig bra.
De som er lei av svartmalingen av Groruddalen fremhever alltid nærheten til marka og det rike foreningslivet. Til tross for at Arbeiderpartiet tar halvparten av stemmene her, så eksisterer det også andre, selvstendige politiske stemmer. I hvert fall tilsynelatende.

Jeg synes det er passivt når vi ennå ikke har hørt massiv motstand fra opposisjonspartiene i Grorud mot den politiske samarbeidserklæringen som ble lagt frem av det sosialistiske flertallet i Grorud BU. Jeg forstår at den svært spesielle konstitueringen har fått mye oppmerksomhet, men jeg synes politikken i flertallserklæringen er verre enn at Ap grafset til seg alle ledervervene.

Unge skaper egen fritid
Sosialistene er opptatt av både kultur, frivillighet og ungdomsaktivitet. Men jeg skulle ønske at flertallet i BU ville legge inn ressursene på støtte til de aktiviteter ungdommen skaper selv heller enn alltid å legge ekstra vekt på fritidsklubbene. Venstre er enig med formuleringen i samarbeidserklæringen om at det mangfoldige ungdomstilbudet må opprettholdes, men vi tror den friske og aktive ungdommen kan skape sin egen fritid med god støtte.

Støtte også ny kultur
Sosialistene går høyt ut i forhold til spesifikke kulturarrangementer, blant annet Granittrock, som er skapt av en driftig privatperson og drevet frem av ildsjeler. Sosialistene mener bydelen skal bidra til videreutvikling av Granittrock. Granittrock er viktig for Grorud, og vi i Venstre vil alltid være positive til å støtte festivaler i alle deler av Oslo. Vi gjør det imidlertid som en del av en kulturpolitikk som handler om fri nyskaping og mangfold. Granittrock må fortsatt gis muligheter til å være en del av et rikt og grasrotskapt kulturliv i Grorud. Men Venstre mener det er viktig at det er de private ildsjelene i foreningen Granittrock selv som står for videreutvikling av sin egen festival. Vi synes det er et viktig prinsipp, både for å skille mellom private og offentlige oppgaver og for å gi rom for å støtte ny, spirende kultur i bydelen.

Grorud

Grorud

Næringsliv og møteplasser
Det er prisverdig at sosialistene vil ha flere møteplasser i bydelen. Det er vi i Venstre også opptatt av. Signalene BU-flertallet gir om opprutning av Humleby fritidspark, Bånkall gård, Romsli allaktiviteshus, de gamle arbeiderboligene på Grorud (Grorudveien 3 — 5) og en ny flerbrukshall på Grorud synes vi er gode.

Men når sosialistene skriver at de vil være positive til etablering av nye restauranter og kaféer, så regner jeg med at de ikke tror at dette dukker opp av seg selv.
Jeg er sjokkert over at det ikke finnes et avsnitt om næringsliv i samarbeidserklæringen.
Jeg har lenge ment at det er behov for en gründertjeneste i Groruddalen. Dette er et kontor som hjelper kreative, driftige, helt vanlige mennesker med å starte en bedrift. Grorud Venstre vil også ha stipender til lokale nyskapere, fordi vi synes det er viktig å stimulere kreativitet og nyskaping i startfasen. Vi synes også gründere utgjør en helt vesentlig stemme i det offentlige rom og i samfunnsøkonomien. Vi trenger flere gründere i Groruddalen!

Selvstendige frivillige
Jeg synes det er positivt at sosialistene i BU vil ha dialog med de frivillige organisasjonene, og er ikke negativ til et samarbeidsforum. Jeg forstår imidlertid ikke hvorfor sosialistene vil at BU-leder skal lede dette forumet. Det smaker av vilje til å ville styre og sette dagsorden i et forum med frivillige. Et slikt samarbeidsråd burde selvfølgelig være styrt av de frivillige organisasjonene selv, slik at politikerne kunne lytte og lære.
Det er vel ikke meningen at samarbeidsforumet skal være et organ for å gi BU-politikerne en arena for å påvirke de frivillige organisasjonene i bydelen?

Åpne budsjettkonferanser
God kommunikasjon mellom folk og politikere er viktig, og jeg synes det er riktig at BU-leder skal være tilgjenglig for bydelens befolkning i det nye Servicetorget. Det er bra at sosialistene legger vekt på åpenhet i bydelen.
I løpet av det siste året har Venstre stått i bresjen for demokratiet i Groruddalen, og pekt på utfordringer blant annet knyttet til lokalpressen og åpenhet i forvaltningen. Grorud Venstre synes de aller fleste politiske miljøer våger altfor lite når det gjelder demokratisk åpenhet. Oslo Venstre har i mange år kjempet for åpne budsjettkonferanser i bydelene. Vi skulle ønske bydelsutvalgene i Groruddalen våget å gjennomføre åpne budsjettkonferanser, og vi synes det er en utfordring å ta med seg til neste år.

Ansattes ytringsfrihet
Vi i Venstre synes ansatte i bydelen i mye sterkere grad bør bli oppfordret til å bruke sin faglige innsikt og kunnskap til å opplyse folk og politikere om rene fakta relatert til sin jobb. Det kan virke som om kommunalt ansatte ofte er lært til å ikke snakke. Jeg får alltid raske svar når jeg henvender meg til Grorud bydel, men vet at folk ansatt i Oslo kommune enkelte ganger ikke har våget å gi annet enn åpenbart korrigerte opplysninger eller rett og slett har fått munnkurv. Dette er et alvorlig problem i demokratiet, fordi det gir lederne i byråkratiet udemokratisk mye makt. Det setter en effektiv stopper for et større mangfold av kompetente meninger om de offentlige tjenestene, som vi faktisk alle betaler for med skattepengene våre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**