Offensivt Sigdalsbudsjett med god Venstreprofil

Sigdal kommune satser historisk høgt i budsjett 2008 og i økonomiplan 2008-2011. Det ble klart etter formannskapets budsjettmøte torsdag. -Både budsjettet og økonomiplanen er offensiv og spenstig. Det satses stort på skoleutbygging samtidig som gode tjenester ut til innbyggerne holdes på et høgt nivå, sier varaordfører Runolv Stegane (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Formannskapet i Sigdal vedtok torsdag å investere for 64 millioner kroner fra 2008-2011. 36 millioner går til skoleutbygging i Eggedal, på Nerstad og Sigdal ungdomsskole. For å greie disse store investeringene, må kommunen ta opp 43 millioner kroner i lån.

Valgbilde

Foto: Knut Arne Jenssen

-Det kan høres ut som om politikerne nå satser over evne, men da vi huske på at ingen andre kommuner i Buskerud har så låg lånegjeld pr. innbygger som Sigdal, sier Runolv Stegane.

Han er ellers svært fornøgd med at en rekke av Venstres kampsaker fra forrige periode og lovnader i valgkampen ligger inne i det offensive budsjettforslaget.

Formannskapet slutta seg til Venstres forslag om å utrede opprettelse av idretts- og kulturstipend for ungdom, innføring av kulturpris, satsing på folkehelse og fysisk aktivitet i skolen, samordning av løypekjøring og merking av stier i samarbeid med idrettslaga. Kommunen skal også ta initiativ overfor grunneiere som har fått godkjent areal for nye bolgfelt for å få framdrift i aktuelle planer.

– Jeg er likevel svært skuffa over at formannskapets flertall, med Sp i spissen, valgte å gå baklengs inn i framtida ved å vedta å bygge grusbane for fotball i Eggedal framfor å satse på en moderne og tidsriktig kunstgrasbane. Men siste ord er ikke sagt i denne saken. Venstre vil fremme forslag om kunstgrasbane på nytt under kommunestyrets behandling og endelige vedtak av budsjett og økonomiplan 20. desember, sier varaordfører og gruppeleder for Venstre Runolv Stegane.

Det var Venstres to representanter (Stegane og Svein Jakob Hollerud) og Ap´s vararepresentant Solveig Bechmann som stemte for følgende forslag ang. ny bane i Eggedal:
“Sigdal kommune dekker inntil 2,5 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift til bygging av kunstgrasbane i Eggedal etter alt. 2 inkl. frostisolering. I samarbeid med Multiconsult A/S søkes prosjektet redusert med 0,5 millioner kroner. Finansiering:Etter rådmannens forslag med tillegg av et ekstra låneopptak på kr. 300.000. Det søkes spillemidler innen fristen 15.01.2008.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**