Venstres Svein Abrahamsen skal lede Terra-gransking

Nestleder i kontrollutvalget, Svein Abrahamsen fra Venstre, skal lede utvalgets interne gransking av administrasjonens og politikernes befatning med Terra saken. Utvalgets leder, Astrid Furumo (Ap), er inhabil da hun satt som gruppeleder for sitt parti da saken ble behandlet i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Svein Abrahamsen underviser til daglig ved HSH. Han har arbeidet som revisor i regnskapsrevisjon, har arbeidet med forvaltingsrevisjon i Riksrevisjonen og har vært seniorrådgiver i kommunaløkonomi i Kommunaldepartementet. Han satt ikke i bystyret i forrige periode og sitter heller ikke i bystyret eller andre utvalg denne perioden.

“Abrahamsen har ein fagleg bakgrunn som bør vera midt i blinken for arbeidet med Terra-saka. Han har arbeidd tre år i Riksrevisjonen og var tidlegare tilsett i Kommunal-departementet. I Haugesund underviser han nå i bedriftsøkonomi ved Høgskolen Stord-Haugesund.” skriver Stavanger Aftenblad

Utvalget skal benytte ekstern hjelp til selve innhenting av informasjon i saken.

Les mer i HA her >>

Les også i Stavanger Aftenblad her >> og her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**