Vurderer bygge- og deleforbud

Ola Elvestuen vurderer midlertidig bygge- og deleforbud på ambassadetomten i Husebyskogen. Venstre har programfestet vern av det viktige friområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Siden vedtaket om å tillate bygging av amerikansk ambassade i Husebyskogen ble påklaget og senere brakt inn for rettsapparatet, har Venstre vært klar på at byggingen skal stilles i bero frem til saken er endelig avgjort.

Høyre-/Frp-byrådet var opprinnelig av samme oppfatning, men har skiftet mening etter at Aksjon Vern Husebyskogen led nederlag i Oslo tingrett. Saken er anket inn for lagmannsretten. Byrådet går nå inn for å gi den nødvendige rammetillatelsen, slik at byggingen kan komme i gang.

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Bråthen

– Venstre har programfestet vern av Husebyskogen, så vi har ikke noe problem med å holde løftet om å gi søksmålet oppsettende virkning. Det vi har fått opplyst er at vi kan gå inn for bygge- og deleforbud, eventuelt be om oppsettende virkning i forbindelse med en klage på rammetillatelse. Vi vil ta kontakt med de andre partiene i bystyret for å få vurdert disse alternativene, sier leder av byutviklingskomiteen, Ola Elvestuen (V).

Det er foreløpig usikkert om det er flertall i bystyret for et eventuelt bygge- og deleforbud.

Les hele saken i Ullern Avis Akersposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**