Terra-saken: Formannskapet har vedtatt å selge seg ut

Formannskapet vedtok i ettermiddag at rådmannen skal få fullmakt til å gi Pareto Securities ASA mandat til å selge kommunens andeler i opsjonene knyttet til investeringene gjennom Terra Securities. Endelig avtale om salg skal legges fram for formannskapet for godkjenning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Selve vedtaket lyder slik:

Vedtak i formannskapet — 03.12.2007:

Formannskapet benytter § 13, (hasteparagrafen) i kommuneloven og godkjenner at rådmannen får fullmakt til å inngå mandatavtale og avtale om eventuelt salg av strukturerte produkter med Pareto Securities ASA.

Før et eventuelt salg skal formannskapet konsulteres.

Vedtaket vil bli forelagt bystyret på neste møte som melding.

——-
Det er først når et eventuelt salg er godkjent at vi vet om og i tilfelle hvor mye Haugesund kommune kommer til å tape på å gå ut av avtalen nå. Fra Terra Securities ble det i september opplyst at kostnaden ville bli på 30 millioner kroner.

De endelige kostnadene ved å gå ut av denne avtalen vil også være avhengig av kostnadene ved å engasjere Pareto Securities og advokatfirma Lund som har bistått Haugesund kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**