Venstre er tilbake i PNM utvalget

Plan,- Nærings, og Miljøutvalget har hatt to møter etter valget, og vi har alt markert oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Sist periode hadde Venstre ingen representant i PNM-utvalget, det var ingen god situasjon.
Nå ser alt mye lysere ut. Det kommer nok til å bli mange saker hvor Venstre står alene, så føler ikke vi at det betyr så veldig mye.

Næring
På møtet den 1.11 var det en sak som gikk på oppdeling av tidl. Rogalandsbanken. Her var det en veldig prinsipiell sak, hvor en bygning som var laget før kravet om parkeringsplasser til næringsbygg kom, nå skulle i etterkant påløpe et krav på å kjøpe 6 parkeringsplasser til kr 15.000 pr. stykker, og som i tillegg ligger et godt stykke fra lokalene. Her var det kun Venstre sin stemme som var imot dette prinsipp.
I møtet vi hadde den 29. 11 dukket saken opp igjen, da det var påklaget lovligheten rundt vedtaket. Denne sak dukker opp igjen på neste møte.

Miljø
Venstre foreslo å øke rabatten som de som driver med hjemmekompost, fra 20% til 40%.
Mitt hovedargument var at rabatten var så lav at den dekket ikke utgiftene som påføres, tenker i hovedsak på kompoststrø. Vi gleder oss over at vi fikk flertall for denne saken (5 mot 4).
Det er ikke et endelig vedtak, saken skal opp i kommunestyre først.

Kenneth Gjesdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**