Vi må tilrettelegge for bredbånd

Venstre foreslo for administrasjonen at ingen nye boligfelt og næringsområder blir utbygd uten at fremføringsveier for fiber er tilgjengelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ovesendelsesforslag

Venste ønsker at Lund kommune sørger for at ingen nye boligfelt og næringsområder blir utbygd uten at fremføringsveier er tilgjengelig og at utbygger sørger for å få lagt ned trekkrør til fiber.

Videre bør det påsees at ved graving av grøfter gis det beskjed til aktuelle utbyggere, gjerne i form av annonsering, slik det kan legges trekkrør i samme omgang.

Kenneth Gjesdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**