Framtidig transportløsninger

Spørsmål ved Fylkesting 3.-6. desember 2007 fremmet av Venstres gruppe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


FRAMTIDIG TRANSPORTLØSNINGER FOR NORD-SALTEN

Det er nå bestemt at Skutvik-ferja skal opprettholdes med en tur daglig
Skutvik-Skrova-Svolvær. Dette er en minimumsløsning som ikke vil være tilstrekkelig for å bli et reelt alternativ og en fremtidsrettet løsning.
Reiselivsnæringen er et satsingområde og er i vekst i Nord-Salten — Lofoten. Det er også behov for økt samhandling mellom Nord-Salten og Lofoten på andre områder. Det er idag ikke tilfredsstillende at folk fra Hamarøy må bruke opptil til to overnattinger i Svolvær for å kunne delta på arrangement av kortere varighet, når turen over fjorden med hurtigbåt tar kun 1 time. Økt samhandling med Lofoten kan gi ytterligere vekst og utvikling for Nord-Salten. Dette betinger forbedret kommunikasjonsløsninger for bl.a. Hamarøy.
Så har ikke skjedd — heller tvert imot. Det er derfor behov for å se de totale transporbehov i sammenheng med mulighet for utvikling av næringsliv. Vil fylkesrådet ta initiativ til at det utarbeides — i samarbeid med berørte kommuner en egen transportplan for området der nærhet til flyplass også inngår?

Nordland Venstre

May Valle
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**