Ridehall

Spørsmål ved Fylkesting 3.-6. desember 2007 fremmet av Venstres gruppe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


AD. Ridehall ved Vefsn landbruksskole

I vedtatt økonomiplan for 2008-2011 står det følgende:

«Det arbeides med å få på plass en ridehall i tilknytning til Vefsn landbruksskole. Dette vil vøre et anlegg som hele hestemiljøet i Vefsn vil kunne nyte godt av. Det forutsettes derfor at flere interessenter enn fylkeskommunen vil kunne bidra til finansiering av anlegget. Fylkesrådet vil følge opp dette i samråd med skolen og øvrige interssenter.»
.

Spørsmål
Hva er gjort i saken og hvor står denne idag?

May Valle
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**