Fylkestinget vedtok prinsippene for ny ressurstildelingsmodell til de videregående skolene i Nordla

Saken om ny ressurstildelingsmodell for de vidergående skolene vakte debatt i fylkestinget, men fylkesrådets forslag til vedtak ble med varierende flertall vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kilde – Nordland fylkeskommune

Vedtaket bygger på følgende prinsipper:

Pedagogisk aktivitet
Særskilt tilrettelagt opplæring
Bygningsmessig drift
Grunntildeling

Forøvrig ble følgende vedtatt:
For tilbudsstrukturen blir prinsippene iverksett fullt ut frå 1.8.08.
Fylkesrådet får i oppdrag å vurdere dei økonomiske konsekvensane av den nye ressurstildelingsmodellen.
Ressurstildelingsmodellen skal evaluerast etter utprøving i 2 år.

Hele saksutredningen kan leses her.

Her er noen klipp fra plenumsdebatten:

Ingeborg Steinholt, Rødt var saksordfører for denne saken. Hun presenterte Rødts syn om utsettelse.
Anne Rita Nicklasson, Høyre tok frem PISA – undersøkelsen som viser stygge tall for Norge, og fremmet samme forslag som ble gjort i komiteen. Høyre ville utsette saken.
May Valle fra Venstre ønsker også å utsette. Hun talte også for våre nye landsmenn.

Utsettelsesforslagene ble tatt opp til votering først
23 stemte for utsettelse og forslaget falt.

Allan Ellingsen, Frp: Positiv sak fra fylkesrådet, blant annet at det nå tas i bruk stykkprisfinansiering. Føler at det ligger noe grums her, vil ikke gi all makt til fylkesrådet. FrP ønsker saken tilbake til fylkestinget.

Oddleiv Olavsen, Høyre pekte på det uheldige at man ikke kunne bli enige i skolesaker av denne type. Han dro også frem undersøkelsen som viser at elevene i Norge kommer svært dårlig ut.
Det skal være et basistilskudd, uten at det stilles krav om kvalitet. Er strukturen en av grunnene til at resultatene blant eleven uteblir.

Frp fremmet forslag om at det for tilbudsstrukturen tilstrebes en ny ressurstildelingsmodell som trer i kraft fra 01 08 2008.

Ingeborg Stenholt, Rødt vil støtte FrP med sitt halvutsettelsesforslag. Stoler ikke helt på fylkerådens forsikringer.

Marit Tennfjord, SV: Vil behandle saken. Enighet om at en skal ha en ny modell fra 01 08 2008. Skjønner ikke at noen tror at fylkerådet vil lage en modell som er urimelig. Har såpass tillit til fylkesrådet.

Allan Ellingvsen, FrP (replikk) Mange gode lærere i Nordland, men også mange dårlige. Synes utdanningsforbundet kommer med tvilsomme tilrådninger til sine medlemmer.

Trud Berg, fylklesråd for utdanning: Bred enighet om behov for en ny modell for utdanningsetaten. Nåværende modell er meget komplisert. Forslaget er grundig og gjennomsiktlig, slik at alle skal kunne sjekke alle ledd.

Det skal være samme sluttsum til skolene totalt. Endringer til strukturen vi har i dag. Alle er redd for å få mindre. Respekt for skepsis. Vi er ikke ute etter å lure noen.
Ønsker å involvere alle gruppelederne når man har diskutert seg ferdig i fylkesrådet.

May Valle, Venstre: Skolene trenger ro. Budsjettsaken og denne saken skaper ytterligere uro. Fant en åpning i fylkesrådens forslag om involvering.

Bad ellers at rådene måtte følge med i innlegget.

Arve Knutsen, Krf. Ønsker en bedre dialog mellom fylkesrådet og lærerorganisasjonene. Her må man spille på lag.

Trud Berg, fylkesråd for utdanning ønsker også et godt forhold med organisasjonene. Vil gjerne ha møter og dialog.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**