Satser på ungdommen!

I Venstres budsjettforslag i bystyret bevilget vi penger til
kunstgress på Bjøråsen på Romsås, og etter forhandlinger med
byrådspartiene og KrF har vi fått det med i det endelige budsjettet, skriver Bjørn Smestad i Akers Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Bjørn Smestad

Bjørn Smestad

I Venstres bystyreprogram, som partiet gjorde et så godt valg på, er det presisert at hele Oslos befolkning skal ha mulighet til å delta i idrett og friluftsliv, og at Venstre vil prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett.

Grusbanen på Bjøråsen er den høyest beliggende banen i Oslo, og den er den banen som blir senest snøfri om våren. Dagens banedekke beskrives som “utslitt og steinhardt”. Romsås IL opplever stort frafall av ungdommer. Dels går de til andre klubber som kan tilby bedre treningsforhold. Det er ille nok, for det er viktig å ha tilbud i nærmiljøet. Men dels slutter de også helt med idrett, med de konsekvenser det får. Naturligvis var dette en enkel sak for Venstre å støtte! Frivillige organisasjoner og engasjerte innbyggere spiller en avgjørende rolle for byen, og må sikres gode rammevilkår.

Naturligvis skal ungdommen på Romsås ha like gode treningsforhold som andre! Venstre fikk makt av velgerne, og har brukt den til å forhandle fram gode Venstresaker, som bedrede tilbud til ungdommen og billigere og bedre kollektivtransport. Det er godt å se at Venstre i bystyret er i gang med å oppfylle de store kravene som velgerne naturligvis har til oss, skriver Bjørn Smestad, styremedlem i Grorud Venstre, i Akers Avis Groruddalen 7. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**