Arkiv – Venstre saker til Fylkestinget

Saker og innspill fylkesrepresentantene og fylkesråden har fremmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**Link til Nordland Fylkeskommune – Klikk her!

Politisk samarbeid i Nordland

Felles politisk plattform 2009-2011

juni 2011 – innlegg i debatten – Strategi for visuell kunst i Nord-Norge

juni 2011 – innlegg i debatten – Nordlandfylkes økonomiplan 2012-2015

juni 2011 – spørsmål – Evaluering av PC-ordningen i videregående skole

juni 2011 – spørsmål – Newtonrom i Mo i Rana

juni 2011 – spørsmål – Rekruttering til fiskeryrket i videregående skole

april 2011 – innlegg i debatten – Klimautfordringene i Nordland

april 2011 – spørsmål – Vedlikehold på FV 78

april 2011 – uttalelse – Styrk retten til papirløse innvandrere!

februar 2011 – fra talerstolen – Rapport om levekårsmessige forhold for hybelboere i videregående skole

februar 2011 – fra talerstolen – Høring – tilpassing til et klima i endring

februar 2011 – uttalelseforslag – Stopp datalagringsdirektivet!

februar 2011 – spørsmål – Realfagsatsing i videregående skoler i Nordland

februar 2011 – spørsmål – Mulighet å ta universitetsfag på videregående skoler i Nordland

desember 2010 – Fra talestolen: Budsjett 2010.

desember 2010 – Fra talestolen: Rønvikjordene.

desember 2010 – Fra talestolen: Parlamentarisme.

desember 2010 – uttalelse: Evaluering av fraværsføring i videregående opplæring

Juni 2010 – uttalelse: Telehivproblemer i tunneler

Juni 2010 – Fra talestolen: Boikott av Israel

Juni 2010 – Spørsmål: Naturmangfoldsåret 2010

Juni 2010 – interpellasjon: Kulturkort for ungdom i Nordland

mai 2010 – Pressekonferanse – Økonomiplanen

Uttalelse – Turnusordningen må bestå!

april 2010 – Interpellasjon – Folkeakademiet Hålogalands framtid

februar 2010 – uttalelse: Drift av Hamsunssenteret i etableringsfasen må sikres

februar 2010 – Uttalelse: Nordområdeutredning om jernbanen må også omhandle strekningen Fauske-Narvik

februar 2010 – spørsmål om Behandlingstid på søknader

februar 2010 – spørsmål om Styrket oljevernberedskap i Nordland

desember 2009 – spørsmål om Rusomsorg i Nordland Fylke — ønske om temadag under Fylkestingssamling

september 2009 – spørsmål om behandling av klagesaker

september 2009 – spørsmål om fordeling av kulturmidler

september 2009 – spørsmål om utstyrsstipend for elever i utdanningsprogram musikk, dans og drama

Juni 2009 – Kommentarer på Nordlandfylkes økonomiplan 2010-2013

Juni 2009 – Spørsmål – Vindkraft i Nordland

Februar 2009 – Interpellasjon – Kulturkommune i krise trenger hjelp

Desember 2008 – Spørsmål – Vold mot barn — fokus i videregående skole

Desember 2008 – Spørsmål – Nedleggelse av grendeskoler og skoleskyss

•Desember 2008 – Interpellasjon – Rullebane Skagen

•Desember 2008 – Interpellasjon – Vindkraft

•Desember 2008 – Hvilke kjøreregler gjelder for parlamentarismen i Nordland?

* oktober 2008 – Regionvegsjefen forholder seg til både statlig og fylkeskommunalt nivå når det gjelder vegspørsmå

* oktober 2008 – Parlamentarisk praksis i Nordland

* oktober 2008 – Støyforurensing er et helse-og miljøproblem

* juni 2008 – Skoleskyssordning og Nordland Fylkeskommunes anbudsprinsipper

* juni 2008 – Psykologtjenestetilbud for elever i videregående skole

* april 2008 – Stopp seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen.

* april 2008 – Behov for en annen innvandringspolitikk

* april 2008 – Venstre stilte spørsmål om busstilbud og utdanning.

* april 2008 – Ingen har det så travelt som en død laks

* april 2008 – Det nordnorske kultursamarbeidet

* februar 2008 – Valnesfjord helsesportsenter

* februar 2008 – Busstilbudet i fylket – Konsekvenser av nye avtaler

* februar 2008 – Omfang av skoleelevers arbeid

* februar 2008 – Folkehøgskolene i Nordland Fylke

* februar 2008 – Fylkesrådets holdning til kollektivtrafikk?

* desember 2007 – Omorganisering i lensmanns-/politietaten

* desember 2007 – Fylkestinget vedtok prinsippene for ny ressurstildelingsmodell til de videregående skolene i Nordla

* desember 2007 – Framtidig transportløsninger

* desember 2007 – Ridehall

* desember 2007 – Kartlegging av kostholdstilbud for skoleelever

* desember 2007 – Kompetanse for utvikling


Link til Nordland Fylkeskommune – Klikk her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**