Årsmøte i Gjøvik Venstre

Gjøvik Venstre avvikler sitt årsmøte for 2007 på rådhuset tirsdag 11. desember kl 19:30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dato: Tirsdag 11.12.2007
Tid: 19.30 — 22.00
Sted: Formannskapssalen, Gjøvik Rådhus (inngangen fra Strandgata)

Dagsorden:
1.0 Konstituering
2.0 Årsmelding
3.0 Regnskap og budsjett
4.0 Valg
4.1 Valg av styre
4.2 Valg av utsendinger til Oppland Venstres årsmøte
4.3 Valg av valgkomité
5.0 Fastsetting av lokallagskontingent for 2008 (kr 100,- i 2007)
6.0 Handlingsplan 2008
7.0 Eventuelt

Forslag til nytt styre, regnskap, budsjett, og handlingsplan blir lagt fram på årsmøtet.
Årsmeldingen er sendt ut ti lmedlemmer, sammen med innkallingen.

Vel møtt!

Med hilsen
Gjøvik Venstre

Anders Mathisen
Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**