Likt tilbud for alle barn!

Venstre stiller spørsmål til Ordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre har følgende spørsmål til Ordføreren i bystyremøtet 14.desember 2007.

Bodø kommune drifter via Bratt’n aktivitetspark tre busser kjent som Amanda, Børre og Columbus buss. Disse bussene frakter kommunale barnehage barn og skoleelever til forskjellige arrangementer og er et kjempeflott og høyt verdsatt tiltak. Bl.a. for kulturskolesekken er tilbudet viktig.

Bussreklame

Foto: H. Bast

Dette tilbudet er dog kun forbeholdt kommunale barnehager og skoler. Dette medfører en forskjellbehandling av de offentlige tilbud til barna i vår kommune som ikke etter Venstres syn er helt rettferdig, og i strid med de signaler kommunen har gitt til private aktører om likebehandling.

Mitt spørsmål til ordfører er:
"Ved opprettelsen av det transporttilbudet som Amanda, Børre og Columbus buss representerer var det da tiltenkt at dette tilbudet skulle kun være forbeholdt kommunale barnehager og skoler? Hvis dette ikke var planen, vil ordføreren gjøre noe for at også de ikke kommunale barnehager og skoler vil inngå i nevnte transporttilbud? "

Vi venter spent på svar fra ordføreren i torsdagens bystyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**