Årsmøte i St. Hanshaugen Venstre

St. Hanshaugen Venstre avholdt sitt årsmøte mandag. BU-gruppeleder Mona Helene Grønlie ble valgt til ny leder i bydelslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Årsmøtet ble avholdt på restauranten Casa Mia i Bjerregaardsgate. Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum innledet til den politiske debatten.

Blant sakene som ble behandlet på årsmøtet var valg av nytt styre for bydelslaget. BU-gruppeleder Mona Helene Grønlie ble valgt som ny leder.

Miljø, skole og sosialt ansvar
– Miljø, skole og sosialt ansvar blir hovedsaker for St. Hanshaugen Venstre fremover, sier Mona Helene Grønlie. Hun er selv gruppeleder i St. Hanshaugen Venstres BU-gruppe, men vil også jobbe opp mot bystyregruppen for å reise saker i bystyret som har betydning for St. Hanshaugen bydel.

Mona Helene Grønlie

Foto: Reidar Lerdal

– Vi må få på plass resirkulering av matavfall så fort som mulig, sier Grønlie. Hun vil foreslå at St. Hanshaugen blir forsøksbydel for den nye ordningen med utsortering og kompostering av våtorganisk avfall, som skal omfatte hele byen fra 2012.

– I tillegg må vi jobbe systematisk for å bytte ut oljefyring med andre energiformer, og vi må få på plass et bedre sykkelveinett i bydelen, sier Grønlie.

St. Hanshaugen bydel har en stor utfordring når det gjelder bygging av barnehager. – Vi må bruke ressurser på å finne kreative løsninger på barnehagekøen, uten at dette går på bekostning av grøntområdene, sier den nye bydelslagslederen.

Individtilpassing
– Individtilpassing av eldreomsorg og barnehagetilbud handler om å skape løsninger som gjør hverdagen lettest mulig for folk, sier Grønlie. – Eldre ønsker gjerne å bo hjemme så lenge som mulig, da må vi legge til rette for det. På samme måte er det ikke alle barnefamilier som ønsker et heldagstilbud. Da må vi ta vare på barneparkene og andre fleksible løsninger.

Mona Grønlie vil prioritere helsetilbudet til ungdom, og spesielt vil hun satse på skolehelsetjenesten i videregående skole.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet som bydelslagsleder! avslutter Mona Grønlie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**