Referat fra styremøte/gruppemøte i Halden Venstre 11. desember 2007

Referat fra lokallagsmøte Halden Venstre, Halden rådhus
11. desember 2007, kl. 1900-2130

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Konstituering.

Til stede: Tone Skråning (gruppa), Roar Günther Andersen (gruppa), Jan-Magne Sørensen, Pål Buttingsrud (styret) og Geir Helge Sandsmark (styret og gruppa)

Arne Helgestad fra Fagforbundet var invitert til å orientere om Fagforbundets syn på kommunens budsjett.

Styremøtet ble satt kl 19 45. Geir Helge leder møtet

1. Styresak: Referat fra møte 4. desember. Godkjent

2. Styresak: Årsmøte 11. januar. Utkast til årsberetning delt ut til styremedlemmer for gjennomlesning

3. Styresak: Utsendelse av sakspapirer til årsmøtet. Geir Helge sender ut innkalling og vedtekter. Årsberetning og regnskap sendes ut senere.

4. Styresak: Partikontor. Vedtak: Roar innkaller til ryddedugnad.

5 Styremøtet ble hevet kl 20 10

6. Kommunestyregruppemøtet ble satt kl 20 11. Roar leder møtet

7. Kommunestyregruppa: Arbeidsformer. Vi møtes foran hvert kommunestyremøte. Da kan også utvalgsmedlemmene orientere om sitt arbeid og ta opp aktuelle saker.

8. Kommunestyregruppa: Orientering fra utvalgsmedlemmene. Tone refererte fra siste møte i Utvalg for Undervisning og Oppvekst. Det ble en lang diskusjon om Berger Barnegård. Geir Helge refererte fra møte i Utvalg for Nærings- og Miljøpolitikk.

9. Kommunestyregruppa: Kommunestyremøte 13. desember — Roar presenterer Venstres forslag til budsjett. Tone gjentar Venstres innspill til kulturplanen. Vi diskuterte utkastet til avtale med Norske Skog

10. Kommunestyregruppa: Medieplan. Vi tar sikte på at faste representanter i kommunestyre og utvalg skriver ett innlegg hver i i hver periode mellom kommunestyremøtene.

11. Gruppemøtet ble hevet 21 30

Geir Helge Sandsmark (referent)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**