Folkemord og fredspris

meningsinnlegg fra Helge Evjen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Samtidig som årets fredspris deles ut til miljøforkjempere foregår det et regelrett folkemord i arabisk regi overfor innfødte i Afrikas største stat, Sudan. Herrefolket fra øst har i flere tiår mishandlet, drept og tatt som slavearbeidere de innfødte urinnvånerne. Dette har i den seinere tid gått ut over befolkningen i Darfur og i Sør-Sudan. Ifølge Senter mot antisemittisme (NISinfo) er det i løpet av de siste femti år blitt massakrert tre millioner sudanere, om lag fem millioner er blitt drevet på flukt og mange er blitt tatt til fange, brukt og solgt som slavearbeidere. Alt dette skjer fortsatt i dag i et afrikansk land. FN, ved organisasjonens klimapanel, har fått halve fredsprisen. Men den samme organisasjonen har vist likegyldighet overfor den voldtekt som afrikanske urinnvånere har blitt og fortsatt blir utsatt for av arabiske inntrengere. Hva er årsaken til dette? Er det fordi afrikanere blir sett på som mindreverdige? Eller er det fordi FN i dag styres av et flertall av diktaturstater, inkludert mektige arabiske stater som aldeles ikke er interessert i at deres interesser angripes?

Uansett hva årsaken er til FNs manglende vilje til å fokusere på tragedien som skjer, så er ikke dette akseptabelt og det er ikke en fredsorganisasjon verdig. At organisasjonen nå vil gå inn med observatører er neppe nok. En slik start burde alt vært gjort i 1950-åra da de store overgrepene begynte. Hvis en hadde gått inn med effektive midler på det tidspunktet, kunne millioner afrikanere vært reddet. For noen generasjoner tilbake var det europeerne som opphøyet seg til herrefolket og herset med andre folkeslag. Spesielt hardt gikk det ut over afrikanere også den gang. Afrikanere ble tatt og solgt som slaver. Det ble en handelsvare som europeerne gjorde penger på. Nazismen som herjet på 1930-tallet og noen år framover opphøyet seg også til herrefolk. Nazismen slo rot i flere arabiske samfunn. Europeerne hadde etter krigen et kraftig oppgjør med nazismen, men et slikt oppgjør har fortsatt ikke skjedd i den arabiske del av verden. I afrikansk-muslimske samfunn er «dhimmiene» (de som ikke har den islamske tro) nærmest slaver under herrefolket og kan fritt utsettes for overgrep av alle slag. Og det er dette som skjer og har skjedd i stor grad i Sudan.

Det er lett å forstå sammenhengen mellom Al Gores og FNs miljøpanels arbeid for miljøet og tildelingen av fredsprisen. Men det som er vanskeligere å forstå, er at tragedien i Sudan, som har vart i så mange år og kostet så mange millioner menneskers lidelser og død over så lang tid, forårsaket av arabiske innvandrere, og at verdenssamfunnet har vært så lite engasjert i denne tragedien, er virkelig vanskelig å forstå. For menneskelige tragedier i et folkemord burde vel ha større verdi og rangeres høyere hos oss og hos FN enn om havet stiger noen centimeter?

Helge Evjen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**