Politikere i barnehagene

Grorud Venstre presenterte i høst et forslag om driftsstyrer i de kommunale barnehagene. Vi ønsker større mangfold og pedagogisk selvstendighet i barnehagene, og å gi foreldrene mer innsyn og innflytelse. Nå går bydelsadministrasjonen i Grorud i stikk motsatt retning med sitt forslag om å avvikle eierrepresentasjonen (politikerne) i barnehagenes samarbeidsutvalg (SU), skriver Jon Julius Sandal i Akers Avis 1. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det finnes en lang tradisjon for at eierrepresentasjonen i kommunale barnehager har vært ivaretatt av politiske representanter oppnevnt av bydelsutvalget. Dette synes jeg er en god tradisjon som gir de folkevalgte mulighet til direkte innsyn i hva som rører seg i barnehagene. I møtet mellom ansatte, brukere og folkevalgte finnes et grunnlag for forbedringer av det kommunale tilbudet. Når administrasjonen foreslår at denne møteplassen avvikles bør det også ringe noen bjeller hos bydelens politikere.

Bydel Grorud er kjent langt utenfor bydelsgrensene for sin uverdige personalpolitikk. Ikke minst overfor bydelens barnehagepersonell. Å gi munnkurv og true med oppsigelser er ikke uvanlig metodebruk overfor ansatte som ytrer mening om arbeidsforhold og stadig nye endringer i barnehagesektoren. Det bør derfor være i politikernes interesse å ha en møteplass på grasrota og lytte til hva folket har å si. Merkelig som det høres, så går nå også Arbeiderpartiet inn for innskrenking av denne muligheten.

Fremfor å møte brukerne og de ansatte direkte foreslår BU-leder Anders Røberg-Larsen (Ap) halvårskonferanser «For å spare penger» (Aftenposten 23/01/08). Jeg kan umulig se dette som et pengesparende tiltak. Det koster å holde konferanser, og blir sikkert ikke billigere enn at politikeren møter opp i SU et par ganger i året. På den andre side foreslår bydelsdirektøren en byråkratisering med «rapporteringsrutiner» som skal ivareta «bydelsutvalgets behov for innsyn i driften av bydelens kommunale barnehager» (Sak 10/08). Det vil si at de folkevalgte nå skal mates med ensidig informasjon fra barnehageledelsen og administrasjonen.

Saken skal opp på bydelsutvalgets møte 7. februar. Om bydelsutvalget nå går inn for bydelsdirektørens forslag uten demokratisk sinnelag, så må utvalget også spørre seg hva en skal med lokalpolitikere overhode. Å overføre stadig større makt til byråkratiet bidrar selvsagt også til en forringelse av demokratiet, skriver Jon Julius Sandal, som er varamedlem til styret i Grorud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**