ÅRSMELDING FOR GRUE

Venstre i Grue legger fram sin årsmelding for 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hunder er sløve

Foto: Privat

Venstre i sentrum

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Styret i Grue Venstre har i 2007 bestått av:
Leder: Ola Rostad
Nestleder: Morten Sundkøien
VO- leder: Anne Mette Andresen
Sekretær: Tove Sissel Larsgård
Kasserer: Benthe Løvenskiold Kveseth
Varamedlemmer: Solveig Løkse Iversen og Wenche Foss
Revisorer: Beate Banken Bakke og Marianne Løvenskiold
Valgkomité: Wenche Foss, leder og Solveig Løkse Iversen
Det er holdt 9 møter i løpet av året og behandlet 25 saker. Det viktigste arbeidet dette året har vært kommunevalget og utarbeiding av program for Felleslista, Venstres program for fylkestingsvalget og kommunestyresakende. Foran alle kommunestyremøter er det gruppemøte og Grue Venstre har alltid vært representert med minst ett medlem.
Politisk regnskap – Deltakelse på møter utenom kommunen:
Benthe møter som økonomiansvarlig i styret for Hedmark Venstre. Lokallaget får derved nyttige signaler. Anne Mette og Ola deltok sammen med Benthe på Hedmark Venstre sitt årsmøte/nominasjonsmøte på Elverum 3. og 4. februar. På fylkeslista kom Ola på 13. plass, Anne Mette på 19., Tove Sissel på 24. og Ingrid på 35.
Sammen med Benthe har Ola deltatt på to samlinger i regi av Hedmark Venstre. Den ene i sommer på Hafjell og den andre i november på Rena. Den første med fokus på program for fylkestingsvalget og den andre som en del av folkevalgtopplæringa.
Ellers har Grue Venstre samarbeidet med Kongsvinger Venstre mht avvikling av Venstre skolen. Dette har vært et nyttig opplegg med møter både i Grue og på Kongsvinger.
Økonomi – Kasserer legger fram regnskapet.
Sluttord – Det var på hekta at det skulle bli Fellesliste i år. Det ble Fellesliste og fire år i opposisjon. Vi får heller prøve å lære av dette og vi gratulerer ellers Åsnes Venstre med liste til kommunestyrevalget for første gang på lang tid og med ordføreren. I Grue fikk Venstre 48 stemmer (av 1815) ved fylkestingsvalget. Trolig er potensialet større ved et kommunevalg, men utfordringen blir å finne flere som vil være med på dugnaden framover. Møtehyppigheten har vært høy, og det er nedlagt et betydelig arbeide på alle områder. Det er å håpe at innsatsen og tidsforbruket vil gi store positive effekter for kommunen på sikt. Venstre er i alle fall i medvind — lokalt, i Hedmark og nasjonalt.
Takk for samarbeidet dette året.
Ola Rostad, 8. desember 2007 (korr. ver.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**