Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Grue Venstre

Venstre i Grue er kommunens eneste liberale parti. Vi arbeider for en liberal, radikal og sosial politikk som setter mennesket i sentrum. Vi ønsker en politikk, som på alle områder skal gi mer til dem som trenger det mest.

Kampen for et godt bygdemiljø er en viktig oppgave for oss.

Informasjon om fylkespartiet og programmet som Innlandet Venstre går til valg på, finner du på

www.venstre.no/innlandet.