11 millioner til museene

-Museumssektoren er et av fylkeskommunens viktigste innsatsområder. Som samfunnsinstitusjoner og regionale utviklingsaktører er det naturlig å se museene som en viktig del av det fylkespolitiske styringsfeltet, sier fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De organisatoriske avklaringene ved innføringen av museumsreformen i Nord-Trøndelag er ved å falle på plass, og tiden er inne for et sterkere fokus på innhold og framtidig retning for museenes arbeid. Det blir derfor tilrådd at fylkesrådet utarbeider en overordnet museumspolitikk i form av en museumstrategisk plattform for gjennomføring av fylkeskommunens musumspolitiske målsetninger.

Fylkeskommunens driftstilskudd til museene for 2008 er:
Stiklestadmuseene kr 6 741 000
Namdal Fylkesmuseum IK kr 2 879 000
Stiklestad Nasjonale kultursenter, kr 1 000 000
Falstadsenteret kr 197 000
Saemien Sijte kr 259 000
Rest til fordeling fellestiltak kr 134 000
Sum kr 11 210 000

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**