Uetterrettelig journalistikk

Haugesunds Avis slår i dag fast over hele førstesida at politikerne ikke har tillit til rådmannen. Dette til tross for at alle politikere som er direkte sitert i artikkelen har gitt uttrykk for at de avventer rådmannens redegjørelse i morgendagens bystyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Haugesunds Avis skriver følgende:

“Etter det Haugesunds Avis har grunn til å tro, mener flertallet i bystyret at granskingsutvalgets konklusjoner er så alvorlige, at de ikke ser noen mulighet for at rådmannen kan fortsette i sin stilling.”

Avisa oppgir ingen kilder for sine antagelser. Det skal godt gjøres å finne noe i artikkelen ellers som underbygger krigsoverskriftene i papirutgaven. Det står følgende å lese:

“Gruppeledere i Haugesund bystyre enige: Rådmannen uten tillit”. Hele artikkelen bygger deretter på avisas oppfatning av hvilke konklusjoner gruppelederne er kommet fram til. De politikere som er sitert i artikkelen gir alle uttrykk for at den endelige konklusjonen først vil foreligge etter at rådmannen har avgitt sin forklaring for bystyret.

Terrasaken er en svært alvorlig sak på mange måter. Både fylkesmannens rapport og kontrollutvalgets rapport retter sterk kritikk mot rådmannen. I de samme rapportene finner vi også en sterk og klar kritikk av det politiske nivået i kommunen.

Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at bystyret har et arbeidsgiveransvar overfor rådmannen. Verken fylkesmannens lovlighetskontroll eller kontrollutvalgets rapport endrer ved dette. Uansett hva som måtte være eller bli politikernes konklusjoner omkring rådmannens stilling er det for Venstre en selvfølge at rådmannens rettssikkerhet og rettigheter som arbeidstaker blir ivaretatt fullt ut.

Hensikten med bystyrets behandling av kontrollutvalgets rapport og fylkesmannens lovlighetskontroll er å klarlegge ansvarsforholdene i denne saken, samt vurdere det som er gjort i forhold til de lover og regler som gjelder for kommunalt virke. Ansvar er et nøkkelord i denne sammenheng.

Haugesunds Avis er tydelig mest opptatt av å finne syndebukker og fordele skyld. Det kan se ut som redaksjonen ikke lenger klarer å se forskjell på det som skrives i nettsidenes kommentarfelt og journalistisk arbeid. Med dagens oppslag har den politiske avdelingen tatt steget over til ukepressens kulørte sensasjonsjournalistikk.

Venstre har ved flere anledninger påpekt behovet for politisk ansvar i denne saken, også overfor Haugesunds Avis. Politisk ansvar innebærer iblant annet arbeidsgiveransvar og alminnelig anstendighet i forhold til kommunens ansatte.

Det kan godt hende at det finnes politikere som ser seg tjent med å bruke avisas sensasjonslyst i et spill for å vri seg unna ansvaret og flytte fokuset bort fra det politiske miljøet. Men like lite som politikerne kan gjemme seg bak, falske økonomiske rådgivere eller mangelfull saksutredning, kan avisa gjemme seg bak eventuelle useriøse kilder med
privat agenda.

Dagens oppslag tjener Haugesunds Avis til liten ære. I jakten på rådmannsblod har man latt alle hensyn til rettssikkerhet og etterrettelighet fare. Avisa har valgt rollen som møkkaspredere. For et liberalt parti er det viktig å ta avstand fra denne type skittkasting uavhengig av hva som måtte ligge bak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**