Venstrevisjoner

Her kan du lese Gerhard Thornholms flotte hilsen til årsmøte i Telemark Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstrevisjoner

Vårt årsmøtetema er Venstrevisjoner.
Her bringes på vekslende verseføtter
en hilsen til møtet og dagens sesjoner,
knyttet til sted og historiske røtter.

Først retter vi blikket mot Ringerike,
der ruslet han, sønnen til Sigurd Syr.
Han kunne slett ikke tanken like
å bli bonde og bufast med sauer og kyr.

Så dro han sørpå til tjukke slekta,
til morens frender og Grenlandskysten.
Her våknet drømmen, her ble han hekta
på utferdstrangen og reiselysten.

Han speidet ut over åpent hav
der langskip seilte i østerled
til Gardarike og fyrst Jaroslav.
På slik en seilas han ville med.

Av halvbror Olav, før han ble hellig,
han hørte villig om Ellisiv,
en fyrstedatter med futt og smell i.
Den jenta ville han ha til viv.

Det lange sundet var kanskje stedet
som fantasien og drømmen bar
helt ned til Bosporusstredet
og til keiserens Myklagard?

Når Snorre tar ordet, stilner vårt kvad.
Harald Hårdrådes saga jo spenner
fra det som hendte på Stiklestad
til Stamford der sagaen ender.

Vår Harald er nok for råtass å regne,
men visjonen vi henter er viljen til dåd.
Den tar vi med oss på Venstres vegne
når vi tar sete i styre og råd.

Snart rettes blikket mot 2009.
Vår Sisyfos-rolle er omsider forbi.
Nå er det andre partiers tur
til å rulle stein i bratteste ur.

Vår triumfferd skal gå til Hårdrådes by,
fra Stortingets sal skal det lyde på ny
et ekko av Telemark Venstres stemme.
Det er visjonen vi senest skal glemme.

Men først må det tas noen kraftige tak
når vi skal fremme vår Venstresak.
Miljø og klima er viktig som før,
der ande nøler, vi Venstrefolk tør!

En feilnavigering kan lett bli fatal,
da mister vi leden til Stortingets sal.
Ny kamp om EU med sverdslag og dolk
er ikke noe for Venstrefolk!

Men et nei fra alle er ikke bra,
for ja-folk må vi jo også ha!
Vi tror vi har lært oss et demokrati
som gir samhold og styrke i vårt parti.

Vi setter vår lit til Sponheim som før,
men velger vår Tonje som navigatør.
Med Trine, Odd Einar og Ola på broen
vi styrkes i håpet og framtidstroen.

Godt årsmøte!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**