Vil ha park på Leütenhaven

I dagens formannskapsmøte foreslo Venstre ved Jon Gunnes (bildet) å sette av hele parkeringsarealet ved Leütenhaven til park. – Vi trenger flere grønne lunger i Midtbyen, og det er viktig at vi prioriterer park framfor et nytt rådhus på Leütenhaven, sier Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

VK-åpning Jon

Det var under behandlingen av ny reguleringsplan for Kalvskinnet at Gunnes fremmet Venstres forslag om å gjøre om dagens parkeringsplass til park. Flere partier uttrykte en positiv holdning til forslaget, blant annet Høyre og Arbeiderpartiet, men de stemte likevel ikke for i denne omgang. – Det er synd ikke flere støttet forslaget vårt, men jeg har fortsatt tro på en positiv utvikling av Leütenhaven, sa Gunnes etter møtet.

I rådmannens forslag, som fikk flertall, er det også lagt inn park, men i et betydelig mindre omfang enn det Venstre ønsker. I tillegg til park har rådmannen antydet at det bør bygges offentlige kontorer/servicebygg på tomta, noe Gunnes er skeptisk til. – Vi trenger ikke noe nytt rådhus i Trondheim, vi trenger noe som vil komme byens befolkning til gode. Derfor mener vi at en stor park vil være en bedre løsning, avslutter Gunnes.

Du kan lese mer om saken i dagens Adressa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**