Positivt for Namsosbanen

Navarsete åpner for at Namsosbanen kan rustes opp når behovet er til stede, sier stortingsrepresentant og fylkesleder Andre N. Skjelstad. Han understreker at behovet for banen må synliggjøres i langt større grad enn i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Skjelstad ba om statsrådens vurdering i forhold til om det er realistisk å tro på at jernbaneverket vil foreta en opprusting av Namsosbanen i nær framtid. Svaret fra Navarsete er nei. Hun åpner imidlertid for at andre interessenter kan søke Jernbaneverket om å overta eierskapet til Namsosbanen, og selv foreta den nødvendige opprusting og stå for drifting uten statsgaranti.

Skjelstad mener derfor at det er svært viktig at både fylkeskommunen og andre gode krefter nå kommer på banen og synliggjør behovet. Jernbaneverket har mottatt henvendelser fra et prosjekt i regi av Heli Utvikling som omfatter utvinning av mineralet aplitt fra forekomster i Namskogan og som undersøker muligheten for transport fra Namskogan og ut til havn med jernbane, forteller Skjelstad.

– Det er ikke Samferdselsdepartementet som skal ta avgjørelser om transportbehovet for en privat bedrift. Og selv om det ligger mye til selskapet selv må Namsosbanen bli et viktig punkt når Nord-Trøndelag fylkeskommune skal uttale seg om Nasjonal Transportplan 2010 – 2019. Dette er et stort industriprosjekt, og handler om langt mer enn bare samferdselstiltak, avslutter Andre N. Skjelstad.

Les hele saken i Namdalsavisa.

Les spørsmål og svar fra Andre N. Skjelstad og Liv Signe Navarsete.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**