– Utspill for fornuften

– Det er et utspill for fornuften når to tidligere statsråder nå synger ut om kollapsen for norsk veg- og jernbaneutbygging, sier Sigdals varaordfører Runolv Stegane. Han håper at Venstre og andre partier på Stortinget nå lytter til gode råd fra tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen og fylkesrådmann i Buskerud Matz Sandman.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Det bør vekke oppsikt i det politiske miljø på Stortinget at Sigbjørn Johnsen som tidligere finansminister nærmest slakter Regjeringens og Stortingets forsøk på et å løse langsiktige og nødvendige oppgaver innen samferdsel etter kontantprinsippet. Stortingets bevilgningssystem er et hinder for fornuften, og det har satt Norge mange tiår bak sammmenlignbare land i Europa når det gjelder veg-og jernbaneutbygging, sier Stegane.

Han oppfordrer nå hele Stortinget til å tenke nytt og å lytte til innspillene som de to politiske ringrevene presenterte i en kronikk i Aftenposten tirsdag.

– Tida er overmoden for å finne løsninger som kan løse samfunnets behov for helt nødvendige investeringer i veg og bane. Utbygging av jernbane og veg må fristilles fra de årlige bevilgningene i statsbudsjettet. Dette kan gjøres ved å omdanne Jernbaneverket og Statens Vegvesen til statlige aksjeselskap. Dermed kan utbyggingen delvis lånefinansieres, skrives ned og avdras i forhold til prosjektenes levetid. I tillegg vil det da være mulig å skaffe finansiering fra markedet, sier Stegane.

Han peker også på at transportetatenes utredninger viser at det er behov for å bygge ut stamnettet for rundt 400 milliarder kroner. I 2007 ble det bevilget 5,5 milliarder. Med dagens bevilgningssystem og utbyggingstempo, vil det derfor ta mange tiår før det oppnås akseptabel standard på veg og bane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**