Venstre i andre utvalg

Dette er en oversikt over Venstres representanter i bydelens samarbeidsutvalg, driftsstyrer og tilsynsutvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Samarbeidsutvalget i Bråtenalleen barnehage
Medlem: Gunnar L. Brevig, varamedlem: Bjørn Ervik

Samarbeidsutvalget i Korsvolltoppen barnehage
Medlem: Gunnar L. Brevig, varamedlem: Kathrine Nitter

Samarbeidsutvalget i Sanatoriet barnehage
Medlem: Gunnar L. Brevig, varamedlem: Kathrine Nitter

Driftsstyret ved Tåsen skole
Medlem: Morten Langholen, varamedlem: Aase Stensrud

Driftsstyret ved Engebråten skole
Medlem Peter Nicoali Aashamar og varamedlem Aase Stensrud

Driftsstyret ved Kringsjå skole
Medlem: Tor Magnar Bjøru, vara medlem: Peter Nicolai Aashamar

Driftsstyret ved Vestre Aker skole
Leder: Torhild Taklo Knutzen

Driftsstyret ved Grefsen skole
Medlem: Aase Stensrud, varamedlem Gunnar L. Brevig

Driftsstyret ved Disen skole
Medlem: Svein Magne Kjelby

Tilsynsutvalget ved Tåsenhjemmet
Medlem: Knut Maarud, varamedlem: Peter Nicolai Aashamar

Driftsstyret ved Tåsen sykehjem
Medlem: Liv Irene Haug, varamedlem: Knut Maarud

Tilsynsutvalget Berg Gård avlastningsbolig og Sogn aktivitetshus
Medlem: Kristen Knudsen, varamedlem: Torhild Taklo Knutzen

Idrettens samarbeidsutvalg (ISU)
Bydelens representant: May-Brith Døssland valgt inn fra sept. 2010.

Lokal klagenemd
Medlem: Arne Berge, varamedlem: Knut Maarud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**